သြဂုတ် ၁၉ မှ ၂၁ ရက်နေ့ထိ ရန်ကုန် ဘုရင့်နောင် ဆန်စျေးနှုန်းများ

သြဂုတ် ၁၉ မှ ၂၁ ရက်နေ့ထိ ရန်ကုန် ဘုရင့်နောင် ဆန်စျေးနှုန်းများ

သြဂုတ် ၁၉ မှ ၂၁ ရက်နေ့ထိ ရန်ကုန် ဘုရင့်နောင် ဆန်စျေးကွက်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်နေသော ဆန်စျေးနှုန်းများကို စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။

ရွှေဘိုပေါ်ဆန်းမွှေးအိုးဝင်ထူးထူးရှယ် − ၉၅၀၀၀ ကျပ်

မဂျမ်းတော − ၈၅၀၀၀ ကျပ်

ဧရာဝတီရွှေဘိုပေါ်ဆန်း − ၇၈၀၀၀ ကျပ်

ပုသိမ်ရွေဘိုထူးရှယ် − ၇၇၀၀၀ ကျပ်

မြောင်းမြနယ်ထွက်ရွှေဘို − ၇၇၀၀၀ ကျပ်

ပုသိမ်ပေါ်ဆန်းမွှေး − ၇၅၀၀၀ ကျပ်

ပုသိမ်ပေါ်ဆန်းယဥ် − ၇၁၀၀၀ ကျပ်

ကျားပျံထူးထူးရှယ် − ၇၄၀၀၀ ကျပ်

တောင်ပျံပေါ်ဆန်းထူးထူးရှယ် − ၇၁၀၀၀ ကျပ်

ဖျာပုံပေါ်ဆန်းမွှေး − ၇ဝ၀၀၀ ကျပ်

မြောင်းမြပေါ်ဆန်းမွှေး − ၇၁၀၀၀ ကျပ်

ဒေးဒရဲပေါ်ဆန်းမွှေး − ၆၉၀၀၀ ကျပ်

လပွတ်တာပေါ်ဆန်းမွှေး − ၆၉၀၀၀ ကျပ်

မော်ကျွန်းပေါ်ဆန်းယဥ် − ၆၉၀၀၀ ကျပ်

ပေါ်ဆန်းလတ်ထူးရှယ် − ၆၄၀၀၀ ကျပ်

ပေါ်ဆန်းမွှေးရိုးရိုး − ၆၀၀၀၀ ကျပ်

ပခမ်းထူးရှယ် − ၅၇၀၀၀ ကျပ်

ဆင်းသွယ်ရှယ် − ၅၅၀၀၀ ကျပ်

ရက်၉၀မြောင်းမြ − ၅၄၀၀၀ ကျပ်

မနောသုခရှယ် − ၅၃၀၀၀ ကျပ်

ဆင်းသုခရှယ် − ၅၃၀၀၀ ကျပ်

ဇီယာ − ၅၀၀၀၀ ကျပ်

အထက်ပါစျေးနှုန်းများကို သြဂုတ် ၁၉ မှ ၂၁ ရက်နေ့ထိ ပြောင်းလဲမှုမရှိပဲ ရောင်းချပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published.