မြန်မာပြည်အနှံ့ ကုန်စည်ပို့ဆောင်ပေးနေသော ယာဉ်လိုင်း လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်များ စုစည်းမှု

မြန်မာပြည်အနှံ့ ကုန်စည်ပို့ဆောင်ပေးနေသော ယာဉ်လိုင်း လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်များ စုစည်းမှု

ရန်ကုန်မြို့ဘုရင့်နောင်အထူးစီးပွားရေးဇုန်မှတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ မြို့နယ်များကိုကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိသောလုပ်ငန်းများ၏ ဖုန်းနံပါတ်နှင့်လိပ်စာများကို စုစည်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။

လိုအပ်လာချိန် အလွယ်တကူသိရှိနိုင်စေဖို့ဖုန်းထဲမှာရှယ်ပီးသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။

ရန်ကုန်-ပဲခူး

ဇွဲမာန်
အမှတ်၊က/၂၀၊ ကံကော်လမ်းသွယ်(၃)၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း ၀၁-၆၈၀၃၅၇၊ ၀၉- ၅၃၀၁၀၄၆

နေရူး
အမှတ်၊ ၈/၃၃၊ ခရေလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ရုံတန်း၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း ၀၁- ၆၆၇၅၆၊ ၁၉- ၅၀၁၉၃၆၆

ရန်ကုန်-ညောင်လေးပင်

ကျော်
အမှတ်၊ ၁-၆၊ကံ့ကော်လမ်းသွယ်(၄)၊ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။ ဖုန်း ၀၉- ၅၀၄၇၈၅၈

ညောင်လေးပင်မြို့နယ် ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးအသင်း
အမှတ်၊ ၁-၁၊ခရေလမ်း၊ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း ၀၁-၆၈၀၃၀၄၊ ၉၆၈ ၈၃၃

ရန်ကုန်-ဖြူး

ဖြူး
အမှတ်၊ စ/၆၊ ငုဝါလမ်း၊ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း ၀၁-၆၈၀၂၀၈၊ ၀၉- ၉၇၅၆၂၇၃၅၈

ဖြူပန်းဖြိုး
အမှတ်၊ ခ/၄ B၊ခရေလမ်း၊ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း – ၀၁-၆၈၀၂၀၆၊ ၀၉- ၅၀၂၅၅၀၉

ရွှေသပြေ
အမှတ်၊ ၅၄(ဘီ)၊အောင်သပြေလမ်း၊ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း- ၀၁-၆၈၀၃၃၀

ရန်ကုန်- တောင်ငူ

ကျော်ထက်
အမှတ်၊ ၁၀၈ ကံ့ကော်လမ်းသွယ် (၁)၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း ၀၁ – ၆၈၀၆၆၂၊ ၀၉- ၇၃၂၃၂၃၃၆

ဂန္တဝင်
အမှတ်၊ ၈/၂၂- Aငုဝါလမ်း၊ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း ၀၁-၆၈ဝ၂၆၂၊၀၉-၄၃ဝဝ၈ဝ၅ဝ

စိန်မေတ္တာ
အမှတ်စ/ ၁၆၊ ငုဝါလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း – ၀၁-၇၃၁၅ဝ၁၃၈၊ ၀၉- ၈၆၃၃၄၉၅

တောင်ငူ
အမှတ်၊ ဇ/၁၃၊ ပိတောက်လမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း – ၀၁- ၆၈ဝ၅၉၂၉-၇၃၁၁၅၇၀၁

မြတ်ကောင်း
အမှတ်၊င/၆၅ (အေ)၊ ငုဝါလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း – ၀၁-၆၈ဝဝ၂၈

ရွှေမေတ္တာ
အမှတ်၊ ဃ/၄၊အောင်သပြေလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း – ၀၁-၆၈၀၄၀၈၊ ၀၉- ၇၃၀၁၇၉၃၉

ရန်ကုန်-နေပြည်တော်-ပျဉ်းမနား ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း (၁၉) ခု

ကိုသက်
အမှတ်၊ ၁/၂၀၊ ဓလမ်း ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း ၀၁-၆၈ဝ၅၀၀၉-၇၃၀၉၁၀၆

စာရေးမဂိတ်
အမှတ် ၈/၇၄၊ စိန်ပန်းလမ်း ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံနယ်မြေ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း ၀၉- ၇၃၂၁၈၀၆၅၊ ၇၃၁၉၃၀၀၀

စိုပြည်အောင်
အမှတ်၊ ၁/၁၀၊ ခရေလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံနယ်မြေ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း ၀၉-၇၃၁၁၃၄၃၂ ၇၃၂၅၂၄၉၃

စိုးစံ
အမှတ်၊ ၁၃၊ ခရေလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း – ၀၁-၆၈၀၂၈၁၊ ၀၉ – ၅၁၀၀၂၁၅

ဇမ္ဗူထွန်း
အမှတ် က/၁၀၇ ကံ့ကော်လမ်းသွယ်(၁)၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း၀၁ -၆၈၁၃၀၆၊ ၀၉-၅၀၆၄၆၀၇

ထက်လင်း
အမှတ်၊ ခ/၆၆(ဘီ)၊ ကံ့ကော်လမ်းသွယ်(၄)၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်းဝ၁-၆၈ဝဝ၄၅၊ ၀၉- ၅၄၀၉၃၈၇

ပြည့်စုံကျော်
အမှတ်၊ က/၄၃၊ ကံ့ကော်လမ်းမကြီး၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း ၀၁- ၆၈၂၆၈၂၊၀၉- ၇၃၀၄၇၆၄၂

ဘုရင်မ
အမှတ်၊ ခ/၁၆B၊ ခရေလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း – ၀၁-၆၈၀၂၄၁၊ ၀၉-၂၅၂၂၃၇၁၁၇

မိဘမေတ္တာ
အမှတ်၊ ဂ/၆၀၊ အောင်သပြေလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။ဖုန်း- ၀၉-၇၃၂၁၉၁၀၉၇

အောင်မေတ္တာ
အမှတ် (က/၇၅)၊ ကံ့ကော်လမ်းသွယ် (၅)၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။ဖုန်း ၀၉- ၈၆၁၄၄၃၆

ဟေမာန်ဦး
အမှတ် SM 32 ပစ်တိုင်းထောင်အိမ်ရာ၊ကျွန်းရွှေဝါလမ်း၊ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်းမရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း ၀၉- ၇၃၀၄၀၁၉၇၇၃၀၆၄၆၉

လင်းကောင်းကင်
အမှတ်၊ SH 3ကျွန်းရွှေဝါလမ်း၊ရွှေသံလွင်တိုက်တန်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း ၀၁ – ၆၈၃၃၈၉၊ ၀၉- ၄၂၀၁၂၇၈၀၀ အ

အန့်ကူနှင့် ဖိုးသားကြီး
အမှတ်၊ ၁၇(အေ)၊ ခရေလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း – ၀၁-၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉- ၅၁၁၀၇၄၄

နေပြည်တော်၊ တပ်ကုန်း၊ ရမည်းသင်း၊ ပျော်ဘွယ်

အမှတ်၊ (၂၈)၊ ခရေလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း – ၀၁ – ၆၈၀၈၅၀၊ ၀၉- ၇၃၀၀၉၁၀၆

ကိုသန်းဇော်
အမှတ် င (၃)၊ ရိုးကြီးပတ်လမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း – ၀၁-၆၈၁၂၁၇၊ ၀၉- ၅၁၇၅၉၅၅

ရွှေစင်္ကြာ
အမှတ်၊င/၆၄၊ ငုဝါလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း – ၀၉-၄၂၁၁၂၄၆၄၇

ရွှေထွန်းနောင်
အမှတ်၊ ဃ/၅၊ အောင်သပြေလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း -၀၁-၆၈ဝ၄၀၁၊ ၀၉- ၄၅၀ဝ၁၃၅၆၈

အောင်
အမှတ်၊ ၁/၈၊ ခရေလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း – ၀၁-၆၈၀၄၀၂၊ ၀၉- ၇၉၆၂၁၁၁၅၂

အောင်ဇေယျ
အမှတ်၊ ခ/၁၈၊ ခရေလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း -၀၁-၆၈၀၃၄၆၊ ၀၉-၄၉၂၀၆၂၁၉

ရန်ကုန်-ကျောက်ပန်းတောင်း

ဦးခင်
အမှတ်၊ ခ/၂၉၊ ခရေလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း ၀၉-၇၃၀၆၇၂၁၈၊ ၀၁- ၆၈၀၂၇၆

ငွေလရောင်
အမှတ်၊ ၁၁၉၊ ကံ့ကော်လမ်းသွယ် (၁)၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း ၀၁-၆၈၁၈၂၄၊ ၀၉-၅၀၀၁၁၆၃

သုံးကောင်
အမှတ်၊ ည/၆၅၊ယုဇနလမ်း၊နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း ၀၁-၆၈၃၅၃၅၊ ၀၉-၅၁၈၈၂၃၀

ကောင်းထိုက်
အမှတ်၊ ခ/၅၄၊ကျွန်းရွှေဝါလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်းဝ၁-၆၈၆၃၅၆၊ ၀၉- ၇၈၉၁၃၃၇၃ဝ

ရန်ကုန်-မြင်းခြံ

ငှက်နီ
အမှတ်၊ ၁/၃၀၊ ခရေလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း ၀၁-၆၀၀၀၆၃၊ ၀၉- ၂၅၀၂၃၅၈၅၃

ရွှေခြံမင်း
အမှတ်-၅/၇၁(ဘီ)၊ အသောကလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း – ဝ၁-၆၈ဝ၅၇၅၊ ၀၉- ၂၂၁၅၇၇၂

အားသစ်
အမှတ်၊ ၁/၃၄၊ ခရေလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း – ဝ၁-၆၈ဝ၆၂၉၊ ၀၉-၃၁၀၈၀၅၀၄

ရန်ကုန်မှ မန္တလေးသို့ ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိသော လုပ်ငန်းများ

ကြယ်စင်ဦး
အမှတ်၊ဈ /၂၇၊ ခတ္တာလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံဝင်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း ၀၁ – ၄၃၁၂၁၉၈၉၊ ၂၅ဝဝ၂၉၀၁၆

ကိုသာ
အမှတ်၊ ခ/၁၀၂၊ကျွန်းရွှေဝါလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း ၀၉- ၇၈၈ဝ၁၇၆၂၂၊ ၂၆၀၂၇၃၄၁၉

ကံကောင်း
အမှတ်၊ ခ/၂၈၊ ခရေလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း ၀၁-၆၈ဝ၇၃၉၊ ၀၉- ၄၂၀၀၅၁၃၈၁

ဦးကောက်
အမှတ်၊ ၁/၁၄၊ ခရေလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း ဝ၁-၆၈ဝဝ၆၅၊ ၂၂၄၃၇၉

ခိုင်မြဲအောင်
အမှတ် ၈-၉၊ ယုဇနလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။ဖုန်း ဝ၁-၇၈၂၀၀၆၆၇၃၊ ၇၈၂၀၀၆၆၇၄

ချစ်ဆန်းမောင်နှင့်ညီများ
အမှတ်၊ ၁၁၂။ ကားကြီးဝင်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း ဝ၁-၄၀၂၅၂၀၄၄၂၊ ၅၀၄၂၇၂၉

ငွေလရောင်
အမှတ်၊ ၁၁၉၊ ကံ့ကော်လမ်းသွယ်(၁)၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း ၀၁-၆၈၀၈၂၄၊ ၀၉-၅၀၀၁၁၆၃

စူပါဝမ်း

အမှတ်၊ က/၁၃၁၊ ကားကြီးဝင်ပတ်လမ်း ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ ပရပ်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း ၀၉- ၅၃၀၀၇၄၇၊ ၇၉၁၃၀၀၇၄၇

စေတနာ
အမှတ်၊ ၈/၆၁၊ စိန်ပန်းလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း ၀၁-၆၈၂၀၂၆၊ ၀၉- ၇၃၂၃၉၅၅၅

စံဟိန်း
အမှတ်၊ ၂၉၊ နွယ်သာကီလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံနယ်မြေ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း ၀၁-၆၈၁၀၀၈၊ ၀၉-၄၃၀၂၅၃၁၉

စိုပြည်အောင်
အမှတ်၊ ၁/၁၈၊ ခရေလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံနယ်မြေ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း ၀၉-၇၃၁၁၃၄၃၂၊ ၇၃၂၅၂၄၉၃

ဝန်းသော်တာ
အမှတ်၊ က/၆၃၊ ကံ့ကော်လမ်းသွယ်(၄)၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း – ၀၁- ၆၈၁၀၆၂၊၀၉- ၄၂၀၀၆၆၆၉၃

ဆန်းလိုက်
အမှတ်၊ ဂ/၅၁၊ အောင်သပြေလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း-၀၁-၆၈၀၃၃၈၊ ၀၉-၄၀၂၆၀၈၆၀၆

ဇေယျာမင်း
အမှတ် – ခ/၂၆၊ ခရေလမ်း၊ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း – ၀၁-၆၈ဝ၅၆၅၊ ၀၉- ၅၀၁၇၀၀၃

ပြည့်စုံကျော်
အမှတ်၊ က/၄၃၊ ကံ့ကော်လမ်းမကြီး၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း ၀၁- ၆၈၂၆၀၂၊ ၀၉- ၇၃၀၄၇၆၄၂

ဦးဘရင်နှင့်သားများ
အမှတ်၊ ခ/၂၊ ခရေလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း – ၀၁-၆၈၀၄၀၄

မိဘမေတ္တာ
အမှတ်၊ ၈/၆၀၊ အောင်သပြေလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း၀၉-၇၃၂၁၉၁၀၉၊ ၇၈၀၀၁၉၆၀၀

မြနန္ဒာ
အမှတ်၊ ၁၅၀၊ ကံ့ကော်လမ်းသွယ်(၁)၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်းဝ၁- ၆၈၃၁၉၆၊ ၀၉- ၅၁၆၀၆၅၅

ရန်အောင်မန်း
အမှတ်၊ က/၉၄၊ကံကော်လမ်းသွယ်(၂)၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်းဝ၁-၆၈ဝ၇၆၈၊ ၀၉ – ၇၃၁၄၉၀၀၈

ရှမ်းရိုးမ
အမှတ်၊ ၁၀၁၊ ကံ့ကော်လမ်းသွယ်(၂)၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း – ၀၉- ၄၀၀၄၇၄၈၅၇၊ ၇၉၅၅၀၉၄၄၈

ရွှေကံ့ကော်

အမှတ်၊ A/81၊နောင်ရိုးလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်းဝ၁-၆၀၆၀၇၅၊ ၀၉ – ၅၀၂၆၃၂၈

ဇေယျာမင်း
အမှတ် – A၄၃-၄၄၊ နောင်ရိုးလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း – ၀၁-၇ဝ၁၆၄၆၊ ၀၉- ၅၂၈၇၁၁

ဇမ္ဗူထွန်း
အမှတ်၊ က၁၀၇ ကံ့ကော်လမ်းသွယ်(၁)၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့၊ဖုန်း ၀၁ – ၆၈၁၃၀၆၊ ၀၉- ၅၀၆၄၆၈၇

တက်လူ
အခန်း၄၊ (၉) ခန်းတွဲစားသောက်ဆိုင်၊ ကျွန်းရွှေဝါလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ကားကြီးဝင်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း – ၀၁-၆၈၂၈၁၅၊ ၆၈၆၂၁၈

ထိပ်တန်းအောင်
အမှတ်၊ ၈/၅၊ ခရေလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း၀၁ – ၆၈၀၆၃၁၊ ၀၉-၅၁၄၅၆၆၂

နေခြည်ဦး
အမှတ်၊ ည/၇၂။ယုဇနလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်းဝ၁- ၆၈၁၁၉၂၊ ၀၉- ၅၄၁၀၁၂၂

နေလ
အမှတ်၊ ၁၁၉ဒုတိယထပ်၊ ကံ့ကော်လမ်းသွယ် (၁)၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း၀၉-၅၁၁၄၃၇၃၊ ၉၇၆၃၃၀၃၁၃

ပေါ်ပြူလာ
အမှတ်၊ ဂ/၆၆ (ဘီ)၊ အောင်သပြေလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်းဝ၁- ၆၈၃၄၈၄၊ ၀၉-၄၃၀၈၇၁၁၄

ရွှေခြံမန်း
အမှတ်၊ ခ/၂၇၊ မရမ်း ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း -၀၁-၆၈၀၂၄၉၊ ၆၈၀၂၈၅

မပြည်စိုး
အမှတ်၊ ဃ/၁၊ အောင်သပြလပ် ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း-၀၁-၆၈၀၄၀၉၊ ၀၉- ၇၃၀၀၁၉၉၆

ရွှေလိပ်ပြာ
အမှတ်၊ ၈/ ၃၀ (ဘီ)၊ ခရေလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း ၀၉ – ၄၃ဝ၉၄၇၂၉၊ ၃၉၈၁၀၉၃၄၄

လပြည့်ဝန်း
အမှတ်၊ ၁၁၅၊ အင်ကြင်းလမ်းနှင့်ခရေလမ်းထောင့်၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်းဝ၁- ၅၂၀၈၅၂၊ ၀၉ – ၇၃၀၆၇ဝ၃၂

လမင်းအောင်
အမှတ်၊ ဆ/၇၆(က)၊ ပိတောက်လမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း ၀၁ – ၆၈၀၈၈၀၊ ၀၉- ၄၃၁၈၅၅၅၂

လင်းကောင်းကင်
အမှတ်၊ SM 3၊ ကျွန်းလင်း ၊ ရွှေသံလွင်တိုက်တန်း၊ ၁၃ စင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း ၀၁ – ၆၈၃၃၈၉၊ ၀၉- ၄၂၀၁၂၇၈၀၈

လပ်ကီး
အမှတ်၊ က/ ၃၁၊ ကံကော်လမ်းသွယ်(၃)၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း၀၁ – ၆၈ဝ၁၄၅၊ ၀၉ – ၅၁၀၄၀၇ဝ

သပြေမန်း
အမှတ် ခ/၂၀၊ ခရေလမ်းနှင့် ယင်းမာလမ်းထောင့်၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း ၀၁-၆၈၀၃၈၃၊ ၀၉-၅၁၆၆၄၆၆

ဦးထန်ဆင်းနှင့် ညီများ
အမှက်၊ ခ/ ၇၀ (ဘီ)၊ ကံ့ကော်လမ်းသွယ် (၅)၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း ၀၉- ၅၄၁၈၂၄၅

ဟေမာန်ဦး
အမှတ် SH 33၊ ရွှေပစ်တိုင်းထောင်အိမ်ရာ ကျန်ရွှေဝါလမ်း ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း – ၅၃၀၄၀၁၉၇၇၃၁၆၄၆၉

အရုဏ်ဦး
အမှတ် ၁/၂၃၊ ခရေလမ်း ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း ၀၁- ၆၈ဝ၇၆၆၊ ၀၉- ၇၉၉၅၃၈၄၉၅

အလင်းရောင်
အမှတ်၊ စ/၇၃၊ စိန်ပန်းလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်းဝ၁- ၆၈၃၆၆၄၊ ၉၆၈၈၈၄၅

အန့်ကူနှင့်ဖိုးသားကြီး
အမှတ်၊ ၁၇(အေ)၊ ခရေလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း – ၀၁-၆၈၂၂၇၆၊ ၀၉- ၅၁၁၀၈၄၄

အောင်ဇေယျာ
အမှတ်၊ ၁/၄၈၊ ကံကော်လမ်းမကြီး၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း – ၀၁- ၆၈၀၆၄၆

အောင်မြင့်မိုရ်
အမှတ်၊ စ/၄၀၊ စိန်ပန်းလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း ၀၁-၆၈၃၁၄၃၊ ၀၉- ၇၃၀၈၈၈၄၄

ရန်ကုန် – သီပေါ

ထိပ်တန်းအောင်
အမှတ်၊ ဂ/၅၊ ခရေလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်းဝ၁-၆၀၀၆၃၁၊ ၀၉- ၅၁၄၅၆၆၂

ရန်ကုန် – မူဆယ်

ကိုသာ
အမှတ်၊ ၁/၁၀၂၊ကျွန်းရွှေဝါလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း ၀၉- ၇၈၈ဝ၁၇၆၂၂၊ ၂၆၀၂၇၃၄၁၉

ကျော်အောင်သူ
အမှတ်၊ ၁/၇၅၊ကံ့ကော်လမ်းသွယ်(၅)၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း၀၉- ၇၃၆၃၀၄၉၈၊ ၂၆၀၄၈၅၅၆၅

ကေသီ
အမှတ်၊ ၄၁ (အေ) နောင်ရိုးလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း ၀၁- ၉၆၈၈၉၃၇၊ ၀၉- ၄၉၇၇၆၈၈

ကြယ်စင်ဦး
အမှတ်၊ ဈ/၂၇၊ ခတ္တလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း၀၉-၄၃၁၂၁၉၈၅၊ ၂၅ဝဝ၂၉ဝ၁၆

ငွေလရောင်
အမှတ်၊ ၁၁၉၊ ကံ့ကော်လမ်းသွယ်(၁)၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်းဝ၁-၆၈၀၈၂၄၊ ၀၉- ၅၀၀၁၁၆၃

စူပါဝမ်း
အမှတ်၊ က/၁၃၁၊ ကားကြီးဝင်းပတ်လမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံဝင်း၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း – ၀၉-၅၃၀၀၇၄၇၊ ၇၉၁၃၀၀၇၄၇

ထန်းလိုက်
အမှတ်၊ ဂ/၅၁၊ အောင်သပြလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း -၀၁- ၆၈၀၃၃၅၊ ၀၉-၅၁၉၇၇၆၉

ဇမ္ဗူထွန်း
အမှတ်၊ က/၁၀၇၊ ကံ့ကော်လမ်းသွယ်(၁)၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်းဝ၁-၆၈၁၃၀၆၊ ၀၉-၅၀၆၄၆၈၇

ထိပ်တန်းအောင်
အမှတ်၊ ဂ/၅၊ ခရေလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။ဖုန်းဝ၁-၆၈ဝ၆၃၁၊ ၀၉-၅၁၄၅၆၆၂

နေလ
အမှတ်၊ ၁၁၉ဒုတိယထပ်၊ ကံ့ကော်လမ်းသွယ် (၁)၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း၀၉-၅၁၁၄၃၇၃၊ ၉၇၆၃၃၀၃၁၃

ရန်ကုန်နှင့် မော်လမြိုင်

ကျွန်းရတနာ
အမှတ်၊ ၁၁၉၊ ကံ့ကော်လမ်းသွယ(၁)၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း ၀၁- ၆၈၀၃၉၀၊ ၀၉- ၄၂၀၀၃၇၉၉၅

ဇွဲပြည့်စုံ
အမှတ်၊ က/၉၂၊ကံကော်လမ်းသွယ်(၂)၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်းဝ၁-၆၁၆၆၆၁၊၀၉-၅၀၅၃၆၆၅

ဇွဲသီရိကျော်
အမှတ်၊ က/၃၈၊ ကံ့ကော်လမ်းသွယ်(၃)၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်းဝ၁-၆၈၀၉၃၈၊ ၀၉-၂၅၀၄၂၂၄၃၂

တက်လူ
အမှတ်၊ ခ/၂၀(ဘီ)၊ ခရေလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့၊ဖုန်း – ၀၁-၆၈၁၂၁၄၊ ၀၉-၇၃၀၃၁၅၄၅

နေကြာပန်း
အမှတ်၊ ၁/၂ (A)၊ ခရေလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်းဝ၁-၆၈ဝ၈၁၄၊ ၆၈၂၄၃၀

မိုးယံထက်
အမှတ်၊ ဇ/၂၊ ပိတောက်လမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံ၊ မရမ်းကုန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း – ၀၁-၆၈ဝ၅၇၃၊ ၀၉- ၂၆၂၆၄၉၁၃၇

မဏ္ဍိုင်
အမှတ်၊ ၁/၅၊ ခရေလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း ၀၁- ၆၈၀၂၃၉၊ ၀၉- ၅၁၅၈၆၀၀

ရောင်စဉ်ထူး
အမှတ်၊ က/၃၆၊ ကံ့ကော်လမ်းသွယ်(၃)လမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း၀၁ – ၆၀ဝ၁၅၁၊ ၀၉- ၅၀၈၈၄၉၅

ရန်ကုန် – မြစ်ကြီးနား

ကိုသာဓု
အမှတ်၊ ခ/၁၀၂၊ ကျွန်းရွှေဝါလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း ၀၉- ၇၈၈ဝ၁၇၆၂၂၊ ၂၆၀၂၇၃၄၁၉

ဇေယျာမင်း
အမှတ် – ၁/၂၆၊ ခရေလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း – ဝ၁-၇ဝ၁၆၄၆၊ ၀၉-၇၃၂၁၇၂

ရန်ကုန်-ကလေး၊တမူး

ကောင်းမြတ်ကြယ်စင်ဟိန်း
အမှတ်၊ က/၁၃၊ ကံကော်လမ်းသွယ် (၃)၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း၀၉-၂၅၆၀၄၃၇၆၁၊ ၄ဝဝ၅၃၄၆၁၉

စေတနာ
အမှတ်၊ စ/၂ဝ၊ စိန်ပန်းလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း ၀၁-၆၈၂၈၂၆၊ ၀၉- ၇၃၅၁၄၆၈

ရန်လင်းအောင်
အမှတ်၊ ဈ/၂၈၊ ခတ္တာလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း၀၉-၂၀ဝ၁၄၁၄၆၊ ၆၈၀၃၇၇

သိန်းကမ္ဘာ
အမှတ်၊ ဇ/၁၉၊ ပိတောက်လမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်း ၀၉-၅၀၇၁၉၂၃၊ ၄၃၁၃၅၅၉

Source: MyanmarBusinessDirectory

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published.