စံချိန်တင်မြင့်တက်လာတဲ့ ယနေ့ စက်သုံးဆီစျေးနှုန်များ

စံချိန်တင်မြင့်တက်လာတဲ့ ယနေ့ စက်သုံးဆီစျေးနှုန်များ

ရန်ကုန်
92 Ron – 2400 ကျပ်
95 Ron – 2490 ကျပ်
ဒီဇယ် − 2820 ကျပ်
ပရီမီယမ် ဒီဇယ် − 2895 ကျပ်

နေပြည်တော်
92 Ron – 2445 ကျပ်
95 Ron – 2535 ကျပ်
ဒီဇယ် − 2860 ကျပ်
ပရီမီယမ် ဒီဇယ် − 2940 ကျပ်

ပုသိမ်
92 Ron – 2435 ကျပ်
95 Ron – 2520 ကျပ်
ဒီဇယ် − 2850 ကျပ်
ပရီမီယမ် ဒီဇယ် − 2930 ကျပ်

မော်လမြိုင်
92 Ron – 2450 ကျပ်
95 Ron – 2545 ကျပ်
ဒီဇယ် − 2865 ကျပ်
ပရီမီယမ် ဒီဇယ် − 2945 ကျပ်

မန္တလေး
92 Ron – 2450 ကျပ်
95 Ron – 2535 ကျပ်
ဒီဇယ် − 2865 ကျပ်
ပရီမီယမ် ဒီဇယ် −2945 ကျပ်

ညောင်ဦး
92 Ron – 2480 ကျပ်
95 Ron – 2615 ကျပ်
ဒီဇယ် − 2900 ကျပ်
ပရီမီယမ် ဒီဇယ် − 2995 ကျပ်

မကွေး
92 Ron – 2445 ကျပ်
95 Ron – 2535 ကျပ်
ဒီဇယ် − 2865 ကျပ်
ပရီမီယမ် ဒီဇယ် − 2940 ကျပ်

စစ်ကိုင်း
92 Ron – 2455 ကျပ်
95 Ron – 2540 ကျပ်
ဒီဇယ် − 2880 ကျပ်
ပရီမီယမ် ဒီဇယ် − 2960 ကျပ်

ရွှေဘို
92 Ron – 2465 ကျပ်
95 Ron – 2615 ကျပ်
ဒီဇယ် − 2870 ကျပ်
ပရီမီယမ် ဒီဇယ် − 2955 ကျပ်

မုံရွာ
92 Ron – 2455 ကျပ်
95 Ron – 2540 ကျပ်
ဒီဇယ် − 2880 ကျပ်
ပရီမီယမ် ဒီဇယ် − 2960 ကျပ်

တမူးမြို့
92 Ron – 2565 ကျပ်
95 Ron – 2670 ကျပ်
ဒီဇယ် − 2955 ကျပ်
ပရီမီယမ် ဒီဇယ် − 3040 ကျပ်

လှိုင်ကော်
92 Ron – 2485 ကျပ်
95 Ron – 2575 ကျပ်
ဒီဇယ် − 2905 ကျပ်
ပရီမီယမ် ဒီဇယ် − 2980 ကျပ်

သံတွဲ
92 Ron – 2490 ကျပ်
95 Ron – 2585 ကျပ်
ဒီဇယ် − 2910 ကျပ်
ပရီမီယမ် ဒီဇယ် − 2980 ကျပ်

တောင်ကြီး
92 Ron – 2485 ကျပ်
95 Ron – 2570 ကျပ်
ဒီဇယ် − 2900 ကျပ်
ပရီမီယမ် ဒီဇယ် − 2980 ကျပ်

မူဆယ် (၁၀၅ မိုင်)
92 Ron – 2510 ကျပ်
95 Ron – 2620 ကျပ်
ဒီဇယ် − 2930 ကျပ်
ပရီမီယမ် ဒီဇယ် − 3025 ကျပ်

ဗန်းမော်
92 Ron – 2525 ကျပ်
95 Ron – 2615 ကျပ်
ဒီဇယ် − 2965 ကျပ်
ပရီမီယမ် ဒီဇယ် − 3040 ကျပ်

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published.